Forvaltningsret – Sagsbehandling (8. udg.)

Forfattere:
Karsten Revsbech
Search for other papers by Karsten Revsbech in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Carl Aage Nørgaard
Search for other papers by Carl Aage Nørgaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jens Garde
Search for other papers by Jens Garde in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Søren Højgaard Mørup
Search for other papers by Søren Højgaard Mørup in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Forvaltningsret - sagsbehandling udkom første gang i 1972 og foreligger hermed i en 8. udgave. Som tilfældet har været med de tidligere udgaver, er nærværende fremstilling tilrettelagt med henblik på undervisningen af jurastuderende. Den udgør kun en del af det nødvendige undervisningsgrundlag i faget forvaltningsret, idet det udelukkende er sagsbehandlingsreglerne, der gøres til genstand for behandling. Fremstillingens omfang og indhold er søgt afpasset efter dens undervisningsformål, og den indeholder ikke nødvendigvis en udtømmende undersøgelse af alle problemerne vedrørende forvaltningsmyndighedernes sagsbehandling, men søger at beskrive de centrale retsregler og principper. Med 8. udgaven er bogen ajourført, idet nyt lovstof, domme og ombudsmandsudtalelser mv. er indarbejdet indtil slutningen af foråret 2019. Bogen er omarbejdet på enkelte punkter, bl.a. med henblik på at inddrage den nye databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Bearbejdningen og ajourføringen er foretaget i et samarbejde mellem professor Karsten Revsbech og professor Søren Højgaard Mørup og under medvirken af lektor emeritus Jens Garde. Stud.jur. Simone Lundhus Sørensen har bistået med ajourføringen af litteraturhenvisninger og udarbejdelse af registre. Bogen bygger på lovgivning og andet materiale, der forelå den 24. juni 2019.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 7
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid