Lærebog i erstatningsret (9. udg.)

Forfattere:
Bo von Eyben
Search for other papers by Bo von Eyben in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Helle Isager
Search for other papers by Helle Isager in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Lærebog i erstatningsret er ajourført i forhold til gældende retspraksis, lovgivning og litteratur. Bogen giver læseren en solid indføring i erstatningsret. Bogen tjener først og fremmest som lærebog på jurastudiet og lignende studier, men opfylder også praktikeres behov for en mere udførlig fremstilling af de almindelige erstatningsretlige regler, end lærebogssigtet strengt taget kan begrunde, især hvad angår omtale af den nyeste retspraksis.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 8 GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 10
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid