Konkurrenceretten (1. udg.)

Forfatter:
Christian Bergqvist
Search for other papers by Christian Bergqvist in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Siden vedtagelsen af konkurrenceloven fra 1997 har konkurrenceretten i Danmark udviklet sig til et betydeligt retsområde, der trækker på både økonomisk teori og EU’s konkurrenceret.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 2
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid