Kapitel 7. Betinget fængsel (§§ 56 -61)

i Kommenteret straffelov – Almindelig del (11. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Kommenteret straffelov – Almindelig del (11. udg.)

Lovbekendtgørelse nr. 1156 af 20. september 2018 af Straffeloven af 15. april 1930 Kap. 1-11 (§§ 1-97 c)