Kommenteret straffelov – Almindelig del (11. udg.)

Lovbekendtgørelse nr. 1156 af 20. september 2018 af Straffeloven af 15. april 1930 Kap. 1-11 (§§ 1-97 c)

Forfattere:
Thomas Elholm
Search for other papers by Thomas Elholm in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Morten Niels Jakobsen
Search for other papers by Morten Niels Jakobsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Lasse Lund Madsen
Search for other papers by Lasse Lund Madsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Den kommenterede udgave af straffeloven er bestemt dels til brug for praktiserende jurister, dels som en del af grundlaget for undervisningen i strafferet ved de højere læreanstalter. Kommentaren belyser de retsanvendelsesproblemer, som de enkelte bestemmelser rejser. For så vidt angår retsanvendelsesspørgsmål, om hvis løsning der i teori og praksis synes at være uenighed, er det i almindelighed tilstræbt at undgå en for bestemt stillingtagen for dermed at holde spørgsmålene åbne. Trykt domspraksis er omtalt og refereret i det omfang, hvori praksis er fundet at tjene til belysning af retsanvendelsesspørgsmål. Derimod er praksis, som alene belyser spørgsmål om valg og fastsættelse af sanktion i det enkelte tilfælde, kun medtaget til illustration.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 10
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid