Kapitel V. Beskatning

(Side 163 – 186)

i Dansk Andelsret (3. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Dansk Andelsret (3. udg.)

Produktions- og salgsselskaber, indkøbsselskaber, brugsforeninger forsyningsselskaber