Kapitel III. Forholdet til andelshaverne

(Side 63 – 134)

i Dansk Andelsret (3. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Dansk Andelsret (3. udg.)

Produktions- og salgsselskaber, indkøbsselskaber, brugsforeninger forsyningsselskaber