Dansk Andelsret (3. udg.)

Produktions- og salgsselskaber, indkøbsselskaber, brugsforeninger forsyningsselskaber

Forfatter: Erik Hørlyck
Ingen adgang

"Dansk Andelsret" giver advokater, revisorer, selskaber, foreninger og skatteforvaltninger en opdateret og grundig indføring i andelsselskabets retsforhold og for hvornår man kan benytte denne selskabsform.

Adgang til fuld tekst