Kapitel 5. Vielsesbemyndigelse m.v. (§§ 15 - 19)

i Lov om trossamfund uden for folkekirken (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst