Lov om trossamfund uden for folkekirken (1. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Hans Gammeltoft-Hansen
Search for other papers by Hans Gammeltoft-Hansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Pernille Esdahl
Search for other papers by Pernille Esdahl in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Trossamfundsloven – lov nr. 1533 af 19. december 2017 om trossamfund uden for folkekirken – er blevet til med udgangspunkt i Betænkning nr. 1564. En samlet lovregulering om andre trossamfund end folkekirken. Loven er den første udmøntning af Junigrundlovens løftebestemmelse, den nuværende grundlovs § 69, hvorefter »De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov«.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid