Kapitel 1. Lovens formål, anvendelsesområde m.v.

i Tvang i somatikken (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Tvang i somatikken (1. udg.)

Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile