Socialret (2. udg.)

Børn og unge

Forfattere:
Trine Schultz
Search for other papers by Trine Schultz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Hanne Hartoft
Search for other papers by Hanne Hartoft in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
John Klausen
Search for other papers by John Klausen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Anne Mørk
Search for other papers by Anne Mørk in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Bogens mål er at give en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration af børne- og ungeområdet. Bogen vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for området. Bogen vil ligeledes være relevant i undervisningssammenhæng. Bogen behandler den lovgivning, som har relation til opgaverne i de kommunale børn og unge-forvaltninger, og dermed den lovgivning, der må forudsættes bekendt dels af medarbejdere, der beskæftiger sig med sager vedr. udsatte børn og unge, og dels af rådgivere og andre, der varetager opgaver i forbindelse med sager, der har været behandlet i den kommunale forvaltning inden for området udsatte børn og unge. I bogen behandles de seneste reformer på området, herunder bl.a. de ændringer der har ført til etablering af Familieretshus og Ungdomskriminalitetsnævn.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 1
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid