Kapitel 7. Erstatningsprincipper ved afståelse af fast ejendom

i Ekspropriation i praksis (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst