Kapitel 3. Eksempler på sondringen mellem ekspropriation og erstatningsfri regulering

i Ekspropriation i praksis (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst