Kapitel 1. Ekspropriation, grundlovens § 73 og beskyttelse af ejendomsretten i EMRK og EU’s charter om grundlæggende rettigheder

i Ekspropriation i praksis (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst