Ekspropriation i praksis (2. udg.)

Forfattere:
Hanne Mølbeck
Search for other papers by Hanne Mølbeck in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jens Flensborg
Search for other papers by Jens Flensborg in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Søren Højgaard Mørup
Search for other papers by Søren Højgaard Mørup in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Denne bog udkom første gang i 2007, men der er sket en del på ekspropriationsområdet siden da. Ekspropriation i praksis, 2. udgave, er en opdatering af 1. udgaven, der både indeholder ajourføring med relevant lovgivning og praksis, samt en udvidelse af visse emner og inddragelsen af nye. Bogen forholder sig især til de mange praktiske problemstillinger, som opstår i ekspropriationssager af såvel materiel som formel karakter. Relevante spørgsmål bliver besvaret ud fra den gældende lovregulering og den righoldige praksis på området.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 1
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid