Nye tendenser i nordisk kommunalretsforskning (1. udg.)

Forfattere:
Rikke Gottrup
Search for other papers by Rikke Gottrup in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Bent Ole Gram Mortensen
Search for other papers by Bent Ole Gram Mortensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

I de nordiske velfærdsstater spiller kommuner som lokalpolitisk selvstyreenhed og som forvaltningsenhed en væsentlig rolle. Kommunalretten som juridisk fagområde fortjener af samme grund en væsentlig bevågenhed. I denne bog sættes fokus på udviklingstendenser inden for kommunalretten i de nordiske lande. Bogen samler en rækker artikler om aktuelle temaer inden for den nordiske kommunalret. Artiklerne er udarbejdet af jurister ansat i forsker- og undervisningsstillinger ved universiteter i Danmark, Norge og Sverige. Bogen er resultatet af en workshop afholdt i Nordisk forskernetværk i kommunalret i Odense i 2017.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid