Dansk Forsikringsret (10. udg.)

Forfattere:
Henning Jønsson
Search for other papers by Henning Jønsson in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Lisbeth Kjærgaard
Search for other papers by Lisbeth Kjærgaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Selv om der ikke er sket de store ændringer i den snart 90 år gamle forsikringsaftalelov i de 7 år, der er gået siden udgivelse af 9. udgaven, er der alligevel afsagt mange rets- og ankenævnsafgørelser i perioden, og efter sigende er forsikringsaftaleloven en af de 20 love, der foretages flest søgninger i. Der er blandt andet afsagt mange domme og ankenævnsafgørelser vedrørende de nye regler om forældelse i forældelsesloven og forsikringsaftaleloven, der trådte i kraft i 2008 (kap. 24). Det samme gør sig gældende med hensyn til ændringerne i arvelovens og forsikringsaftalelovens regler om begunstigelse (kap. 36). Endelig er der afsagt mange ankenævnsafgørelser om erstatningsopgørelse efter de nye regler i ejerskifteforsikringen, der trådte i kraft 1.maj. 2012 (kap 30). Nævnes skal også det såkaldte forsikringsdistributørdirektiv, der er inkorporeret dansk ret ved lov nr. 41 af 22. januar 2018 med ikrafttræden 1. oktober 2018 (kap. 6). Bogen er ajourført til årsskiftet 2018-2019.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 9 GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 11
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid