Kapitel 6. Lovgivningspraksis

(Side 99 – 128)

i Almenvellet (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Almenvellet (1. udg.)

En analyse af grundlovens § 73 og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions P1-1