At skrive juridisk (1. udg.)

Skriftlig jura for begyndere

Forfatter:
Jens Evald
Search for other papers by Jens Evald in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Formålet med denne bog er at give en grundlæggende indføring i skriftlig jura for begyndere, det vil sige personer, som uden større erfaring skal give en skriftlig fremstilling af et juridisk problem med det formål at argumentere for en retlig løsning af dette.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid