Kapitel II. Fristreglernes juridiske karakter og retsvirkninger

i Skatteansættelse (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst