Skatteansættelse (1. udg.)

– foretagelse, ændring og genoptagelse efter skatteforvaltningslovens §§ 26, 27 og 34 b

Forfattere:
Kaspar Bastian
Search for other papers by Kaspar Bastian in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Maria Wessel Lindberg
Search for other papers by Maria Wessel Lindberg in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Skatteansættelse behandler fristreglerne i skatteforvaltningslovens §§ 26-27 og 34 b, der sætter rammerne for skattemyndighedernes og borgernes adgang til at få ændret forkerte skatteansættelser. Bogen indeholder en detaljeret beskrivelse af reglernes indhold og den retspraksis og administrative praksis, der knytter sig hertil, og søger samtidig at sætte reglerne ind i en større sammenhæng i det skatteprocessuelle system.Bogen henvender sig i første række til advokater, revisorer og andre rådgivere, der beskæftiger sig med skatteproces og skatterådgivning, men vil også være interessant for andre, der beskæftiger sig med skatteret Kasper Bastian er advokat med stor og mangeårig erfaring med skatteprocessuelle spørgsmål. Han fører et stort antal skatte- og afgiftssager ved domstolene, Landsskatte-retten og øvrige skattemyndigheder. Han er forfatter til en bog om omgørelse og artikler om skatteretlige og skatteprocessuelle emner i fagtidsskrifter m.v.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid