Obligationsret 2. del (5. Udg.)

2. del

Forfatter:
Torsten Iversen
Search for other papers by Torsten Iversen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Det samlede overblik over obligationsretten får du med Obligationsret del 1, 2, 3 og 4. 1. del omhandler misligholdelsens former, denne 2. del beskriver misligholdelsesbeføjelserne, 3. del behandler emner som kreditor- og debitorskifte samt fordringers ophør, og 4. del omhandler solidariske skyldforhold.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid