KAPITEL 12. Folkeafstemninger (§§ 94 – 103)

i Folketingsvalgloven (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst