KAPITEL 8. Brevstemmeafgivning (§§ 53 – 67)

i Folketingsvalgloven (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst