KAPITEL 6. Kandidater til valget og stemmesedler (§§ 32 – 44)

i Folketingsvalgloven (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst