Familieret (4. udg.)

Forfattere:
Irene Nørgaard
Search for other papers by Irene Nørgaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Caroline Adolphsen
Search for other papers by Caroline Adolphsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Eva Naur
Search for other papers by Eva Naur in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Siden 3.-udgaven er der bl.a. som følge af den nye lov om Familieretshuset indført nye regler i ægteskabsloven, og 4.-udgaven er opdateret i overensstemmelse hermed. De øvrige kapitler er ligeledes blevet ajourført og justeret siden 3.-udgaven. Bogens indhold kan anvendes både af praktikere og som grundlag for familieretligt pensum på jurauddannelserne. Den er tilpasset undervisningen i Familieret på jurauddannelsen 1. semesterved Aarhus Universitet, hvorfor den eksempelvis ikke indeholder materiale,der forudsætter kendskab til formueretten i almindelighed. Af samme grund indeholder den ikke kapitler om de regler i retsvirkningsloven, som stadig vil have stor betydning for den praktiske familieret i mange år endnu.Vi henviser til tidligere udgaver af denne bog for detaljeret gennemgang af de af retsvirkningslovens regler, der stadig har relevans.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 3
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid