Søloven (5. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Peter Appel
Search for other papers by Peter Appel in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jesper Martens
Search for other papers by Jesper Martens in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jens V. Mathiasen
Search for other papers by Jens V. Mathiasen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Jacob Skude Rasmussen
Search for other papers by Jacob Skude Rasmussen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Denne omfattende lovkommentar indeholder nyeste ret inklusiv forklarende kommentarer. Det er håbet at kommentaren vil være til nytte for teoretikere og praktikere. Udviklingen i 2020 med øget fokus på Nordic Maritime and Offshore Arbitration vil forhåbentligt understøtte en øget rolle for nordisk søret i internationale shipping disputer. Kommentaren bør i alle sådanne sager være et nyttigt redskab. Af mere teknisk karakter skal nævnes at ændringer til loven er angivet ved de enkelte paragraffer og delvist kommenteret i afsnittet »fremtidige ændringer « på side 1015 ff. Hertil er der indføjet en detaljeret oversigt over sølovens anvendelse for Grønland og Færøerne i bilag 2.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 4
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid