Forvaltningspersonalet (4. udg.)

Forfatter:
Karsten Revsbech
Search for other papers by Karsten Revsbech in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Denne bog behandler en række spørgsmål om forvaltningens personale under en forvaltningsretlig synsvinkel. Der indgår emner som ansættelsesformer (tjenestemands-og overenskomstansættelsemv.), regler om ansættelse af forvaltningens personale, offentligt ansattes pligter og rettigheder, stillingsændringer (herunder forflyttelse og stillingsnedlæggelse), diskretionær afskedigelsemv. og disciplinære sanktioner. Bogen angår de forvaltningsretligt orienterede regler, som gælder vedrørende forvaltningens personale. Dette indebærer, at regler i funktionærloven mv. kun indgår i begrænset omfang. I bogen trækkes i øvrigt linjer til andre dele af det forvaltningsretlige pensum.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 3
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid