Politi, magt og historie (1. udg.)

Festskrift til Henrik Stevnsborg

Forfattere:
Peter Blume
Search for other papers by Peter Blume in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Helle Vogt
Search for other papers by Helle Vogt in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Mette Volquartzen
Search for other papers by Mette Volquartzen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

I år fylder professor Henrik Stevnsborg ikke alene 70, det er også 40 år siden, at han for alvor trådte ind på den forskningsmæssige scene med sin licentiatafhandling Normer og sanktioner i et førindustrielt storbysamfund. Prostitutionen i København i sidste halvdel af det 18. århundrede. Afhandlingen kom til at indvarsle mange af de temaer, som Henriks forskning siden har kredset om, ret, historie, sociale forhold, regulering og magt. Ordet politi kom senere ind, men handler politiretten ikke netop om de fire sidste forhold, og som Henrik på fornemste vis gennem sin forskning har vist, så kan man ikke forstå det danske politi, som det ser ud i dag, uden at have et solidt historisk fundament at bygge forskningen på.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid