Databeskyttelsesret (5. udg.)

Forfatter:
Peter Blume
Search for other papers by Peter Blume in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Beskyttelse af personoplysninger har fået stadig større betydning i nutidens samfund, men det er kontroversielt hvor omfattende og intensiv beskyttelsen bør være. I bogen beskrives de almindelige hensyn og værdier, der har betydning ved udformningen og anvendelsen af den retlige regulering. Fremstillingen er baseret på den nye persondataret, som følger af persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Den er derfor væsentligt revideret i forhold til forrige udgave af bogen.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid