Databeskyttelse i arbejdsretten – fra jura til praksis (1. udg.)

Forfattere:
Line Budtz Pedersen
Search for other papers by Line Budtz Pedersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Peer Schaumburg-Müller
Search for other papers by Peer Schaumburg-Müller in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Databeskyttelse i arbejdsretten – fra jura til praksis indeholder en samlet fremstilling af databeskyttelsesretten med fokus på arbejdsretten. Bogen indeholder både en analyse af de nye databeskyttelsesretlige regler og en lang række praktiske anvisninger på, hvordan reglerne kan håndteres i praksis – i form af paradigmer, vejledninger og forslag til forretningsgange. Bogen giver en præcis, konkret og brugbar gennemgang af de nye regler, uden at læseren skal kaste sig ud i nærmere studier af et meget kompliceret retsområde. Databeskyttelse i arbejdsretten – fra jura til praksis er et praktisk værktøj, der henvender sig til medarbejdere i virksomheder, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, advokater, revisorer og andre rådgivere, der beskæftiger sig med persondataretten.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid