Kontrakter (4. udg.)

Forfatter:
Erik Werlauff
Search for other papers by Erik Werlauff in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Kontrakter, nu i 4. udgave med professor Erik Werlauff som forfatter, er et praktisk værktøj til udfærdigelse af kontrakter. Den er hverken en lærebog eller en paradigmasamling, men en udvidet tjekliste til, hvad den gode og gennemtænkte kontrakt bør tage højde for. Forfatteren skriver ud fra et mangeårigt erfaringsgrundlag inden for kontraktkoncipering, rådgivning og voldgift.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid