EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret (3. udg.)

Forfatter:
Niels Fenger
Search for other papers by Niels Fenger in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Bogen giver et samlet indblik i samspillet mellem EU-retten og dansk forvaltningsret med hensyn til såvel sagsbehandling og organisation som hjemmelsspørgsmål, fortolkning og domstolsprøvelse. Den påviser EU-rettens betydning for forvaltningsretten og fungerer samtidig som lærebog og håndbog gennem løbende sammenligninger mellem dansk rets regler og de EU-retlige krav.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 4
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid