EU-retten i Danmark (1. udg.)

Forfattere:
Birgitte Egelund Olsen
Search for other papers by Birgitte Egelund Olsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Karsten Engsig Sørensen
Search for other papers by Karsten Engsig Sørensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

EU-retten i Danmark indeholder en systematisk analyse af, hvordan den generelle EU-ret gennemføres og anvendes i Danmark. I bogens første del behandles rammerne for det danske medlemskab, dvs. grundlovens § 20 og de fire særlige forbehold. I anden del behandles rammerne for den danske deltagelse i EU-samarbejdet, og i tredje del analyseres, hvordan EU-retten gennemføres i Danmark. I fjerde del behandles spørgsmålet om, hvordan de centrale EU-retlige grundsætninger anvendes i dansk ret, herunder muligheden for at forelægge præjudicielt. Bogen inddrager bl.a. det stigende antal domme, der behandler EU-rettens virkning i Danmark, herunder Ajos-dommen, samt den udvikling, som de særlige danske forbehold har undergået.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid