KAPITEL 11. Juridisk og retsdogmatisk metode

(Side 193 – 226)

i Retsvidenskabsteori (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst