KAPITEL 8. Konstruktivisme

(Side 171 – 178)

i Retsvidenskabsteori (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst