Kapitel 3. Arbejdsmiljøretten

(Side 61 – 114)

i Psykiske arbejdsskader (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Psykiske arbejdsskader (1. udg.)

– Juridiske virkemidler i et forebyggelsesperspektiv med fokus på virksomhedens adfærd