Kapitel 1. Introduktion

(Side 11 – 44)

i Psykiske arbejdsskader (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Psykiske arbejdsskader (1. udg.)

– Juridiske virkemidler i et forebyggelsesperspektiv med fokus på virksomhedens adfærd