Psykiske arbejdsskader (1. udg.)

– Juridiske virkemidler i et forebyggelsesperspektiv med fokus på virksomhedens adfærd

Forfatter:
Marlene Louise Buch Andersen
Search for other papers by Marlene Louise Buch Andersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Det psykiske arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser udgør et vægtigt element i den enkelte medarbejders trivsel, og gennem de seneste mange år er der kommet større fokus på at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø – både fra samfundet, virksomhederne og den enkelte medarbejder. I lyset af denne udvikling undersøger afhandlingen, med fokus på virksomhedernes adfærd, de juridiske virkemidler, der potentielt kan forebygge psykiske arbejdsskader. Dette med udgangspunkt i problemformuleringen: Må det antages, at gældende dansk ret medvirker til forebyggelsen af psykiske skader? Bogen bygger på forfatterens ph.d.-afhandling fra 2017.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid