Bioret og bioetik (1. udg.)

Forfattere:
Janne Rothmar Herrmann
Search for other papers by Janne Rothmar Herrmann in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Thomas Søbirk Petersen
Search for other papers by Thomas Søbirk Petersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Bioretlig regulering og bioetiske normer har stor betydning for menneskers liv. I hvilken udstrækning, vi som borgere har adgang til for eksempel abort, fertilitetsbehandling, prænatal diagnostik og organdonation, kan have dybe konsekvenser for vores liv og livskvalitet. Derfor er det temaer, hvor ret og etik i udpræget grad kører parløb. Etikken spiller en rolle i etableringen af lovene og kan kvalificere retspolitiske overvejelser om reguleringens indhold, når den gældende lovgivning inden for de bioretlige områder bliver udfordret. Bogen er skrevet til jurastuderende, filosofistuderende og andre, der interesserer sig for samspillet mellem ret og etik inden for en række aktuelle tematikker. Forfatterne er Janne Rothmar Herrmann, professor i sundhedsret på Københavns Universitet, og Thomas Søbirk Petersen, professor i etik på Roskilde Universitet.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid