Interessekonflikter i små og mellemstore selskaber (1. udg.)

Forfatter:
Mathias Dahlerup Krarup
Search for other papers by Mathias Dahlerup Krarup in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Bogen giver læseren, både rådgiveren og kapitalejere med indsigt i grundlæggende selskabsret, indblik i de konfliktsituationer, der vil være de typiske for kapitalejere i små og mellemstore selskaber, og et overblik over de konfliktløsningsmodeller, som selskabsrettens gældende ret indeholder og muliggør. Samtidig vil bogen, med inspiration fra og introduktion til norsk og amerikansk ret, præsentere konkrete forslag, som kapitalejere og formentlig særligt deres rådgivere vil kunne indbygge i ejeraftaler.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid