Rekonstruktionsret (5. udg.)

Forfattere:
Henry Heiberg
Search for other papers by Henry Heiberg in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Lars Lindencrone Petersen
Search for other papers by Lars Lindencrone Petersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Anders Ørgaard
Search for other papers by Anders Ørgaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Bogen rekonstruktionsret behandler reglerne og mulighederne for rekonstruktion af virksomheder i økonomisk krise. Fokus er således lagt på tiden, før skifteretten afsiger konkursdekret. Fremstillingen gennemgår de juridiske rammer for rekonstruktionsret, for at det kan afværges, at konkurs bliver udgangen. "Rekonstruktionsret" indeholder en gennemgang af: •de processuelle og materielle regler om betalingsstandsning og tvangsakkord; •reglerne om frivillige gældsordninger; •de forskellige rekonstruktionsmodeller, der enkeltvis eller i kombination giver flere rekonstruktionsmuligheder afhængigt af de økonomiske forhold i virksomheden.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 4 GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 6
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid