Kapitel 7. Ulovlig tvang i forbindelse med brug af ansigtstildækkende beklædning

(Side 235 – 296)

i Æresrelaterede forbrydelser Strafferetlige perspektiver (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst