Kapitel 6. Told- og skatteforvaltningen og klagebestemmelser (§§ 25 - 27)

i Tinglysningsafgiftsloven (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst