Kapitel 4. Afgiftsbetaling og afgiftshæftelse m.v. (§§ 18 - 21)

i Tinglysningsafgiftsloven (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst