Kapitel 3. Afgiftspligtens indtræden (§§ 16 - 17)

i Tinglysningsafgiftsloven (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst