Tinglysningsafgiftsloven (4. udg.)

med kommentarer

Ingen adgang

Nu foreligger 4. udgave af bogen om afgift ved tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. Den nye udgave er i stort omfang baseret på afgørelser og kendelser fra afgiftsmyndigheden og Landsskatteretten.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 3
Adgang til fuld tekst