Kapitel 13. Patienter med behov for en helhedsorienteret indsats

(Side 247 – 258)

i Psykiatriret (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst