Kapitel 12. Patienter indlagt i henhold til strafferetlig afgørelse

(Side 239 – 245)

i Psykiatriret (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst